Komunalac d.o.o. Bjelovar priprema se za prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje biootpada, a kako bi usluga bila što kvalitetnija, danas su isporučena dva kamiona koja će biti namijenjena za prikupljanje i odvoz biootpada. Svaki kamion ima zapremninu od 16m3, a njihova ukupna vrijednost iznosi 334.000,00 EUR (bez PDV-a). U prvoj polovici godine proveden je postupak javne nabave, te je odabrani isporučitelj O-k-teh d.o.o. dostavio kamione u ugovorenom roku. Predmetni kamioni financirani su isključivo vlastitim sredstvima tvrtke Komunalac d.o.o. Bjelovar. Podsjetimo, odvoz biootpada započinje 8. siječnja 2024. godine, te ovim putem molimo sve građane da počnu s odvajanjem biootpada u svojim kućanstvima.