Na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Štefanje prije donošenja proračuna za 2024. godinu vijećnici su usvojili treći rebalans ovogodišnjeg proračuna. Rebalans je napravljen kako bi se na kraju kalendarske godine uskladili prihodi i rashodi Općine u 2023. godini.

Ovogodišnji proračun je trećim rebalansom smanjen zbog projekata koji su planirani u ovoj godini, no bit će realizirani u idućoj.

– Na neki način, to je već naša praksa da krajem godine i prije novog proračuna napravimo i mali rebalans kako bismo zapravo uskladili sve stavke koje smo imali tijekom godine u proračunu, a koje, nažalost, ili nismo realizirali ili smo možda neke realizirali, a nismo ih prije toga uspjeli isplanirati. Tako da je ovdje sada završno stanje i ono kako stvari zapravo stoje. Radi se o smanjenju s obzirom na neke projekte koje nismo uspjeli izrealizirati Ne našom krivicom, nego jednostavno nisu bili objavljeni natječaji na koje smo se planirali javiti, tako da je tu najveći iznos, pojasnio je načelnik Silvestar Štefović.

Vijećnici su usvojili i proračun za 2024. godinu koji iznosi 6 milijuna eura i on je obuhvatio kapitalne projekte, izgradnju Dječjeg vrtića, rekonstrukciju Društvenog doma u Narti u kojem će biti poduzetnički inkubator, sportska dvorana i prostor za udruge te rekonstrukciju ceste u Starom Štefanju.

U proračunu su osigurana i sredstva za obnovu nerazvrstanih lokalnih prometnica. Nastavit će se i obnova škole u Šušnjari koja će u konačnici biti namijenjena za rad udruga.

U proračun je ugrađeno i niz dosadašnjih subvencija koje ima općina za svoje mještane, a osigurana su i značajna sredstva za rad udruga.

Načelnik Štefović kazao je kako je proračun ambiciozan i obuhvaća puno investicija i prihoda koji dolaze iz vanjskih izvora financiranja, europskih fondova i ministarstava.

– To je naš najvažniji strateški dokument. Ovdje planiramo sve ono što trebamo, možemo i želimo realizirati u idućoj godini. Proračun je dosta ambiciozan, ali tu ponovno imamo projekte koje nismo realizirali ove godine. Prije svega, najvažniji projekt je vrtić, koji sada sigurno znamo da ide, čija će sredstva biti na raspolaganju, a koja smo dobili od Agencije za plaćanje u poljoprivredi i onaj dio koji zatvaramo našim kreditom, kao što smo već najavili. Vrtić iduće godine sigurno gradimo i nadamo se završetku njegove gradnje, najavio je Štefović.