Nakon provedenog natječaja Općina Štefanje organizirala je javno otvaranje ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske budući da je za njega vladao veliki interes javnosti.

Natječajem su ponuđena ukupno 289 hektara zemljišta podijeljenog na 103 proizvodno-tehnoloških cjelina za koje je svoje ponude dalo 39 ponuditelja.

Povjerenstvo koje je imenovalo Općinsko vijeće sada ima rok od 60 dana za analizu i ocjenjivanje pristiglih ponuda, a najpovoljniji ponuditelji poljoprivredno zemljište će dobiti na rok od pet ili petnaest godina.

Maksimalna površina koja se može dati u zakup pojedinoj fizičkoj osobi je 30 hektara.