U utorak 19. prosinca svoju redovnu godišnju Skupštinu održala je Matica umirovljenika Grada Čazme. Na sjednici su usvojeni Plan rada Matice u 2024. godini kao i financijski plan, no prije toga osvrt na 2023. godinu dao je predsjednik Matice Franjo Jagatić. Izdvojio je tako edukativne aktivnosti kao što su mjerenje tlaka i razine šećera u krvi u više navrata, uz Dan šećerne bolesti održana je edukacija o toj bolesti. Odlično posjećena je bila tribina savjetovanje na temu „Samoća i usamljenost“ koju je održao psiholog dr. Novalić. Održano je testiranje sluha u tri navrata s velikim odazivom umirovljenika, pa se aktivnosti nastavljaju i u siječnju iduće godine. Bili su tu i posjeti Lonjskom polju, Topiary parku u Sračincu te Znanstvenom parku u Oroslavju, a održane su dvije radionice izrade suvenira i ukrasa. Puno se putovalo, od Repušnice, do Bleda i Bohinja, pa i u toplice u mađarskom Barču. Matica je sudjelovala na svim manifestacijama koje je organizirao Grad Čazma , a ne zaboravlja se ni na posjete bolesnim članovima. Matica je ugostila umirovljenike iz Marije Bistrice, Sračinca, Molvi, Zagreba, Caginca i Bereka, a aktivan je i pjevačko – glazbeni sastav koji je imao niz gostovanja i nastupa. Čazmanski umirovljenici su prvi posjetili Božićnu čaroliju svjetla u Grabovnici za što se nadaju da će postati tradicija. Jagatić je zahvalio Gradu i na božićnicama za umirovljenike.

– S velikom zahvalom Gradu Čazmi i gradonačelniku naši umirovljenici s najnižim mirovinama primaju božićnice, te putem Javnog poziva za udruge ostvarili smo iz proračuna Grada Čazme 2.000 eura dotacije, te iz proračuna Županije 850 eura. Grad Čazma, na temelju potpisanog Ugovora sklopljenog prije obnove Doma, našoj Matici plaća sve režijske troškove, plin, struju, vodu, odvoz smeća i troškove telefona. Bez te potpore naša U druga ne bi mogla nikako opstati. Prostor našega Doma, koji je obnovljen europskim novcem i novcem iz proračuna Grada Čazme, koriste mnoge udruge, ali i naši članovi za razne obiteljske prigode, rekao je Jagatić i dodao kako članovi Matice koriste povlaštene cijene prijevoza autobusima Čazmatransa od čak 60 posto, zahvaljujući Županiji i Čazmatransu, a od listopada ove godine uvedeno je više autobusnih linija za prigradska naselja s velikim popustom cijene karata. Kod Optike Lucija umirovljenici s članskom iskaznicom koriste brojne pogodnosti i do 20 posto, a tako će biti i sljedeće godine. Govoreći o planovima za 2024. godinu istaknuo je kako je cilj ponuditi one sadržaje koje će umirovljenici prepoznati kao mogućnost aktivnog korištenja slobodnog vremena radi zadovoljavanja nekih osobnih potreba u trećoj životnoj dobi kao što su edukativne radionice, druženja, zabave, sportski sadržaji, zdravstveno preventivna djelovanja, izletničke aktivnosti, održavanje programa iz kulture, ne samo među članovima već i u suradnji s drugim udrugama, kako s prostora naše županije tako i šire.

A da će i dalje imati potporu Grada Čazme potvrdio je gradonačelnik Dinko Pirak koji je prisustvovao sjednici.

– Čestitam još jednom na svemu što činite. Reći ću i dalje da ćemo kao Grad podržavati sve vaše prijedloge koji nam idu svima na korist. I ovaj krasni prostor smo obnovili, ponosimo se njime. Rijetko koja udruga umirovljenika ima takav jedan prostor. Ono na čemu još trebamo raditi je da ga još ga oplemenimo s raznim sadržajima koji će doprinijeti da vaše sekcije, koje su isto tako vrlo radišne i požrtvovne u radu, budu još aktivnije, rekao je Pirak.