Zašto?

Iako je šteta baciti korištene kartone od jaja, stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da vam upotreba ovog proizvoda drugi put može donijeti više štete nego koristi.

Kada je u pitanju ponovna upotreba ambalaže, to je u većini slučajeva idealna ideja i za životnu sredinu i za naš novčanik. Sa kartonima za jaja, međutim, priča je malo drugačija i zahtijeva više pažnje nego što smo mislili.

Čak je na ambalaži navedeno da se pakovanja ne smiju ponovo koristiti. Zbog toga morate baciti kartonske kutije ili kutije za jaja nakon prve upotrebe.

Zašto su kutije za jaja problematične

Problem je u kartonu od kojeg su ove kutije napravljene. Zaražene su štetnim mikroorganizmima i ne mogu se čistiti i prati. Među najčešćim štetnim mikroorganizmima su, naprimjer, salmonela, koja izaziva akutna zapaljenja gastrointestinalnog trakta, a ponekad izaziva i komplikacije. Posebno je opasno za malu djecu i starije osobe.

Da biste spriječili unakrsnu kontaminaciju:

– Izbjegavajte stavljanje jaja ili pakovanja jaja na čiste radne površine.

– Prilikom razbijanja pazite da sadržaj jaja ne dođe u kontakt sa vanjskom površinom ljuske.

– Sav pribor, posuđe i radne površine koje su bile u kontaktu sa jajima ili ambalažom za jaja moraju se dobro očistiti.

– Prazno pakovanje odmah odbacite i nemojte ga ponovo koristiti.

Operite ruke detaljno nakon rukovanja jajima i/ili ambalažom za jaja.