Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak donesene su radi povećanja fiskalne autonomije jedinica lokalne samouprave u poreznim prihodima, pri čemu lokalne jedinice mogu samostalno, svojim odlukama, upravljati visinom poreznih stopa za godišnje dohotke koje ostvaruju fizičke osobe, a što je u skladu s Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi. Dio prihoda lokalnih jedinica mora proizlaziti iz poreza i naknada, a stope određuju same lokalne jedinice u granicama utvrđenim Zakonom.

Visinu poreznih stopa utvrđuje Općinsko vijeće Općine Veliko Trojstvo svojom odlukom, pri čemu općine nižu stopu propisuju u granicama od 15 posto do 22 posto, te višu stopu u granicama od 25 posto do 33 posto. Općina Veliko Trojstvo bila je dužna odluku o visini poreznih stopa poreza na dohodak donijeti i objaviti do kraja 2023. godine, pri čemu odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine, što je učinjeno na 19. sjednici Općinskog vijeća održanoj 16. studenoga 2023. godine.

Odlukom o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Veliko Trojstvo („Narodne novine“ broj 142/2023) određena je visina poreznih stopa za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak za porezne obveznike na području Općine Veliko Trojstvo i to niža stopa u visini od 17,50 % i viša stopa u visini od 27,50%, a objavljena Odluku dostupna je OVDJE.

Nadalje, izmjenama i dopunama Zakona, pored ukidanja prireza kojeg Općina Veliko Trojstvo nikada nije uvela, povećava se iznos mjesečnog osnovnog osobnog odbitka sa sadašnjih 530,90 eura na 560,00 eura (povećanje za 5,5 %), povećani su iznosi osobnog odbitka za uzdržavane članove obitelji i djecu te invalidnost, zatim iznosi mjesečne porezne osnovice na koju se obračunava niža stopa poreza (sada je niža stopa 20,00 %) sa sadašnjih 3.981,69 eura na 4.200,00 eura (povećanje za 5,5 %), odnosno povećanje godišnje porezne osnovice s 47.780,28 eura na 50.400,00 eura. Navedene promjene znače nešto više neto prihode.

U nastavku se daje primjer procjene učinka navedenih izmjena na obračun plaće zaposlene osobe bez uzdržavanih osoba, a za izračun je korišten podatak DZS – za mjesečnu bruto plaću po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske, koja je za mjesec lipanj 2023. iznosila 1.590,00 eura.

Usporedbom navedene prosječne mjesečne bruto plaće, proizlazi da će ovogodišnja neto plaća u iznosu 1.123,78 eura od nove godine iznositi 1.147,40 eura, što je na godišnjoj razini povećanje plaće od 283,44 eura. Primjera radi, u usporedbi sa Zagrebom, prosječna neto plaća će u Velikom Trojstvu biti veća za 43,43 eura mjesečno, odnosno 521,16 eura godišnje.

– Donošenjem ove Odluke ostavlja se više novca na raspolaganju našim zaposlenim stanovnicima, što će izravno podići kvalitetu života, a nadamo se u budućnosti snažno utjecati na demografske trendove i povećanje gospodarske aktivnosti i investicija, poručuju iz Općine Veliko Trojstvo.

Izvor: Općina Veliko Trojstvo