Grad Garešnica pokrenuo je postupak izrade Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP), a koji je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti. Iz gradske uprave pozvali su građane da ispunjavanjem kratke i anonimne ankete, kojoj se može pristupiti preko linka na gradskoj web stranici, pomognu u prikupljanju relevantnih podataka za izradu dokumenta. SECAP predstavlja ključni dokument lokalne razine koji na bazi prikupljenih podataka o zatečenom stanju okoliša identificira precizne i jasne odrednice za provedbu projekata i mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije te prilagodbe učincima klimatskih promjena u svrhu smanjenja potrošnje energije i emisija CO2. Izradom dokumenta i definiranjem mjera koje prate politiku zelene tranzicije EU, Grad Garešnica će moći pristupiti financijskim mehanizmima za provedbu mjera energetske učinkovitosti i prilagodbu klimatskim promjenama.

Izvor: 043: Bjelovarsko-bilogorski vjesnik