Bjelovarsko-bilogorska županija raspisala je Javni poziv za dodjelu novčanih potpora za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području županije, za 2023. godinu. Prihvatljivi korisnici potpora su lovačke udruge i društva odnosno lovozakupnici i lovoovlaštenici koji imaju zaključen ugovor o zakupu ili koncesiji zajedničkog ili državnog lovišta na području županije, ispunjavaju sve obveze iz tog ugovora te nemaju dugovanja za lovozakupninu.

Potpore se dodjeljuju za 10 mjera među kojima su stimulacija odstrela predatora, unos pernate divljači, prevencija i liječenje srneće i jelenske divljači od velikog američkog metilja te nabava sredstava za zaštitu usjeva u poljoprivredi.

Javni poziv otvoren je od danas, 24. studenoga do 22. prosinca 2023. godine, a sve informacije i obrasci mogu se pronaći na internetskim stranicama Bjelovarsko-bilogorske županije.

https://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/avni-poziv-za-dodjelu-nov%C4%8Danih-potpora-za-razvoj-i-unapre%C4%91enje-lovstva-na-podru%C4%8Dju-bjelovarsko-bilogorske-%C5%BEupanije-za-2023-godinu