Općina Dubrava objavila je Javni poziv mladim ljudima za dostavu prijava na korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Dubrava u 2023. godini.

Ovim Javnim pozivom i mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih ljudi na području Općine Dubrava namjerava se pomoći stanovništvu u rješavanju stambene problematike s ciljem sprječavanja raseljavanja te poticanje naseljavanja mladih ljudi na području Općine Dubrava.

Dodjeljuju se potpore pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja vlastitog stambenog pitanja na području Općine Dubrava te za poboljšanje kvalitete stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju obiteljskih kuća ili stanova kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor.

Prijaviti se mogu bračni ili izvanbračni partneri, odnosno jednoroditeljska obitelj koju čine dijete, odnosno djeca i jedan roditelj ili samohrani roditelj, pod uvjetom da jedan od njih nije navršio 45 godina života prije raspisivanja javnog poziva.

Ispunjen zahtjev za korištenje sredstava s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu: Općina Dubrava, Braće Radić 2, 10342 Dubrava s naznakom:

„Prijava na Javni poziv mladim ljudima za dostavu prijava za korištenje sredstava pri rješavanju stambenog pitanja na području Općine Dubrava u 2023. godini” (navesti i broj mjere na koji se javlja).“ 

Javni poziv i obrasce preuzeti ovdje: