Drveće je izuzetno korisno za okoliš i ljude. Stabla pročišćavaju zrak, stvaraju hlad i smanjuju temperaturu, potiču bioraznolikost… međutim u suvremenom svijetu najveći su izazov urbana područja na kojima su asfalt i zgrade uvelike istisnule zelenilo. Zato je urbano pošumljavanje, sadnja stabala u gradovima, postao jedan od prioriteta ovog stoljeća.

Primjerice, glavni grad Portugala, Lisabon, odlučio je za svako staro stablo posaditi dva nova! Talijanski Milano odlučio je da će do 2030. godine posaditi tri milijuna novih stabala, a Pariz planira posaditi četiri nova gradska parka u blizini velikih znamenitosti.

Ovaj trend urbanog pošumljavanja prati i Grad Daruvar koji je s  Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisao dva Ugovora za provedbu projekata kojima će se sufinancirati aktivnosti prilagodbe klimatskim promjenama.

Prvim Ugovorom Gradu Daruvaru odobrena je sadnja stabala u vrijednosti 5.565,26 €. Stabla će se početkom 2024. godine posaditi na Trgu branitelja Daruvara, u Kolodvorskoj ulici te na ostalim mikrolokacijama u Gradu.

Drugim Ugovorom Grad Daruvar dobio je sredstva za sadnju stabala te za izradu dokumenta „Mapiranje i strateški plan razvoja zelene infrastrukture Grada Daruvara“ u iznosu od 46.813,80 €. Ovim projektom planirana je sadnja drveća u ulici J. J. Strossmayera, te oko vježbališta na hipodromu.

Navedenim projektima na području Grada Daruvara posaditi će se preko 100 sadnica autohtonih vrsta drveća (kesten, hrast kitnjak i lužnjak, drijen, dud, divlja trešnja, divlja jabuka, lipa…).

Projekte je pripremila Razvojna agencija Daruvar u suradnji s Gradom Daruvarom.

Izvor:  043 Bjelovarsko-bilogorski vjesnik