Riječ je o Pilot projektu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade koji se prvi puta provodi u Hrvatskoj, a za koji je Općina Dubrava ostvarila maksimalan iznos od 19.440,00 eura.

Nakon provedenog Javnog poziva u Kulturnom centru Dubrava potpisani su ugovori između korisnika ove mjere i Općine Dubrava, a riječ je o najvišem iznosu od 2.160,00 eura (16.274,52 kuna) koji može biti odobren pojedinoj mladoj obitelji sa djecom.

Ovime Općina Dubrava je dodatno uložila u razvoj sredine za mlade i mlade obitelji.