Krajem listopada 2023. godine u HZZ PU Bjelovar registrirano je 3.394 nezaposlenih osoba. U usporedbi s prethodnim mjesecom broj nezaposlenih veći je za 3,6 % ili 119 osoba, a u odnosu na listopad 2022. veći je za 0,2 % ili 7 osoba. Udio nezaposlenih na području Bjelovarsko-bilogorske županije u nezaposlenosti Republike Hrvatske u listopadu 2023. godine je 3,1 %.

Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba zabilježen je u Ispostavi Bjelovar 1.589, zatim u Ispostavi Daruvar 748, Ispostavi Garešnica 534, Ispostavi Čazma 263 te Ispostavi Grubišno Polje 260.

U listopadu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana u Ispostavi Daruvar za 53 osobe, Ispostavi Čazma za 7, u Ispostavi Bjelovar za 42, u Ispostavi Garešnica za 13 te u Ispostavi Grubišno Polje za 4 osobe. U usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, evidentirana je nezaposlenost smanjena u Ispostavi Čazma za 57 osoba , u Ispostavi Grubišno Polje za 24, u Ispostavi Bjelovar za 38, dok je nezaposlenost povećana u Ispostavi Garešnica za 41 osobu te u Ispostavi Daruvar za 85.

U obrazovnoj strukturi nezaposlenih najbrojnije su bile osobe srednjoškolske razine obrazovanja (57,7%),
slijede osobe niže razine obrazovanja (33,6 %), a osobe visokoškolske obrazovne razine čine najmanji
udio (8,7 %).

U listopadu 2023. godine novčanu naknadu je koristilo 560 nezaposlenih osoba ili 16,5 % od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se za 105 osoba u odnosu na prethodni mjesec.

Ukupno je tijekom listopada 2023. godine iz evidencije nezaposlenih izašlo 417 osoba. Od toga je zaposleno 312 osoba i to: 283 na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 29 na temelju drugih poslovnih aktivnosti (registriranje trgovačkoga društva ili obrta, ugovor o djelu, itd.).

Tijekom listopada 2023. godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 536 osoba 40 osoba manje nego u listopadu 2022. godine te 73 osobe manje u odnosu na prethodni mjesec, i to: 345 osoba izravno iz radnog odnosa, 110 iz neaktivnosti, 80 iz redovitog školovanja te 1 osoba iz individualne poljoprivrede i drugih oblika rada. Najviše novoprijavljenih osoba bilo je u Ispostavi Bjelovar 251, Ispostavi Daruvar 125 , Ispostavi Garešnica 72, Ispostavi Grubišno Polje 49, a najmanje u Ispostavi Čazma 39.