Djeca iz Zrinskog Toplovca nedavno su uživala u predstavi “Šumska bajka” Teatra snova, koja nije samo pružila zabavu, već je i educirala školarce o važnosti gospodarenja otpadom. Ova edukativna predstava dio je šireg programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom za što je Općina Zrinski Topolovac ostvarila sufinanciranje putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost,

Mališani su kroz ovu predstavu naučili o odvajanju otpada i njegovoj važnosti za zaštitu okoliša. Njihovo sudjelovanje u predstavi nije samo bilo zabavno iskustvo, već i koristan alat za podizanje svijesti o ekološkim temama među mladima.

Osim toga, planira se održavanje tribine za odrasle mještane s fokusom na gospodarenje otpadom. Ova inicijativa ima za cilj educirati odrasle građane o važnosti odgovornog upravljanja otpadom i potaknuti ih na ekološki osviješteno ponašanje.