Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji s HAPIH-om organizira edukaciju na temu sprječavanja širenja afričke svinjske kuge

Bjelovarsko-bilogorska županija u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu organizira edukaciju na temu sprječavanja širenja afričke svinjske kuge, a s ciljem informiranja i educiranja građana, poglavito uzgajivača svinja s područja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Edukacija će se održati u petak, 03. studenog 2023. godine s početkom u 12,00 sati u Velikoj dvorani Bjelovarskog sajma u Gudovcu, Gudovačka ulica 1 D, Paviljon 1 (I. kat).

Edukacija je namijenjena uzgajivačima svinja, lovcima kao i svoj zainteresiranoj javnosti, sve kako bi uzgajivači svinja bili na vrijeme educirani, prije eventualne pojave afričke svinjske kuge na području naše županije