Čazma Natura najveći je projekt u povijesti Grada Čazme, vrijedan 3,46 mil.€ / 26 mil.kn. Za njegovu provedbu, Grad Čazma ostvario je bespovratna sredstva u iznosu od 2,58 mil.€ / 18,7 mil. kn te 700 tis.€ od MRRFEU.

Obuhvaća područje Grada Čazme, Nature 2000 i Regionalnog parka Moslavačka gora. U razdoblju od 1.1.2014. do 30.6.2022., u okviru toga projekta uređeno je 11 lokacija sa 123 nova sadržaja. U 2 godine posjetilo ih je više od 50.000 posjetitelja.

Projekt Čazma Natura primjer je dobre prakse koji slijede druge jedinice lokalne i regionalne samouprave pa i one izvan područja Republike Hrvatske.

Izvor: Grad Čazma