U Kulturnom centru Dubrava predstavljen je projekt  “SUSTAV NAVODNJAVANJA DUBRAVA.”  Zagrebačka županija naručila je izradu projektno tehničke dokumentacije, koja uključuje studiju sustava navodnjavanja. Ova studija pružit će uvid u konceptualna rješenja, ekonomske i financijske analize sustava navodnjavanja. Projekt obuhvaća tri lokacije – Rugvicu, potez Lupoglav – Lonjica – Prečec te područje općine Dubrava. Ukupna površina obuhvata sustava navodnjavanja u općini Dubrava procijenjena je na 289 hektara, protežući se od naselja Pehardovac do središta općine.

– Zainteresirani korisnici sustava navodnjavanja, odnosno naši poljoprivrednici obrađuju više od 75% tog obuhvata, a ostalo su manja poljoprivredna gospodarstva i oni uglavnom ovise o padalinama, a padaline u zadnje vrijeme su nestabilne i nepredvidive. Stoga, izgradnjom ovakvog sustava navodnjavanja bi se ustvari doskočilo tome i ne bismo više ovisili samo o vremenskim prilikama ili neprilikama, već bi se omogućila raznovrsnija i stabilnija poljoprivredna proizvodnja, kazala je Dora Adžić, pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Općine Dubrava.

Josip Kraljičković, pročelnik za poljoprivredu Zagrebačke županije, izjavio je da su poljoprivrednici aktivno uključeni u ovaj projekt na temelju ankete provedene još 2018. godine. Kraljičković naglašava da će ovaj projekt pružiti dugoročnu korist za poljoprivredu i cjelokupni razvoj tog područja.

– Želimo na temelju ovog idejnog projekta početi pripremati dokumentaciju za prijavu za europska sredstva. Ne znam kad će točno biti, ali bit će kroz dvije godine. Računam da bi se na temelju te dokumentacije mogla dobiti sredstva i ovdje izgraditi taj sustav javnog navodnjavanja koji će dovesti do parcele poljoprivredniku vodu, a na samoj parceli će sam poljoprivrednik imati svoj sustav. Sve financiraju Hrvatske vode, odnosno država i Zagrebačka županije u omjeru 80% država, 20% Zagrebačka županija. Za sad poljoprivrednike ništa to ne košta, a kad se sustav izgradi, njegovim stavljanjem u funkciju korištenja na samoj parceli plaćat će poljoprivrednik odnosno korisnik, rekao je Kraljičković i dodao kako dio poljoprivrednika ima negativno mišljenje prema projektu jer on mora obuhvatiti i privatne  parcele što je neminovno, ali da će u konačnici projekt donijeti svima na cijelom području dugoročnu korist, ne samo od poljoprivrede, već i ukupnog razvoja.

Ivan Žaja, projektant iz Vodoprivrednog projektnog biroa, izrađivača ovog projekta, otkrio je ključne detalje.

– Voda bi se osigurala formiranjem akumulacijskog prostora na vodotoku u Cerini. Vodotok bi se pregradio branom  prosječne visine oko 3,5 metra kojom bi se formirao akumulacijski prostor u prirodnoj depresiji i uz branu bi se sagradila i crpna stanica koja bi omogućila dovod vode do korisnika sustava navodnjavanja, gdje bi se korisnici priključivali sa svojom opremom za navodnjavanje na priključke koji su dovedeni do tih parcela, pojasnio je Žaja. Akumulacija bi bila smještena na granici Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije i obuhvaćala bi dijelom područje Grada Čazme i Općine Dubrava.