Čazmanski gradonačelnik Dinko Pirak  29. listopada 2023. godine i blagdan Svih svetih 1. studenog proglasio je sajamskim danima pa će se tih dana nesmetano moći prodavati cvijeće i drugi tradicionalni proizvodi na području Grada Čazme.

-U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti, 29. listopada 2023. godine i 1. studenoga 2023. godine proglašavaju se sajmenim danima na području Grada Čazme. Prigodna prodaja na štandovima, klupama i slično, kao sastavni dio sajmenih događanja u navedene dane može započeti u 7:00 sati i završiti do 24:00 istoga dana. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljena je na mrežnoj stranici Grada Čazme, javili su iz Grada Čazme.