Izvanredno održavanje Županijske ceste ŽC 2232 dionica Lasovac

Općina Šandrovac, Bjelovarska 6, 43227 Šandrovac, OIB:35024150994, u 2021. godini sufinancirala je  radove na  izvanrednom održavanju Županijske ceste ŽC 2232 dionica Lasovac, duljine 1320 metara, širine 5,30 metara, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije.

Radovi su obavljeni radi vraćanja u ispravno stanje cestovne infrastrukture nakon oštećenja prouzročenih potresom s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije 28.12.2020. godine, u razdoblju od 29.11.2021 do 16.12.2021. godine.

Izvršeni radovi su ukupno  vrijedni 1.146.623,50 kuna sa 25% PDV-a, a Općina Šandrovac sudjelovala je u radovima sa 573.311,75 kuna (76.091,55 eura) odnosno 50% iznosa sredstva.

Općina Šandrovac prijavila je projekt  „Izvedba radova/sanacija prometnice/Županijska cesta ŽC 2232 dionica Lasovac“,  u 2023. godini na poziv  Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava za prijavu koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Odlukom o isplati bespovratnih sredstava za referentni broj prijave, FSEU.JID.MMPI.PR.0130. Općini Šandrovac dodjeljena su bespovratna financijska sredstva u iznosu 76.091,55 eura, što odgovara visini doprinosa Općine Šandrovac za projekt održavanja ceste.