Općina Veliko Trojstvo uspješno završila projekt sanacije nerazvrstanih cesta na svom području

Općina Veliko Trojstvo nedavno je uspješno završila projekt sanacije nerazvrstanih cesta na svom području, financiran sredstvima Europske unije iz Fonda solidarnosti EU. Ovaj projekt ima iznimnu važnost za općinu budući da su kroz njega sanirane štete iz serije potresa od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom u Sisačko-moslavačkoj županiji, koji su uzrokovali ozbiljna oštećenja na lokalnim nerazvrstanim cestama.

Štete nastale na nerazvrstanim cestama uključivale su oštećenja na kolničkoj konstrukciji i opremi ceste, poprečne i uzdužne pukotine, oštećenja postojećeg asfaltnog i makadamskog kolnika, te denivelacije kolničke konstrukcije i oštećenja bankina i propusta. Kako bi se sanirala ova oštećenja i obnovila sigurnost cestovne infrastrukture, Općina Veliko Trojstvo aplicirala je za financijsku pomoć iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Kroz jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU, Općini Veliko Trojstvo odobreno je i isplaćeno ukupno 208.089,26 €. Ovaj značajan iznos omogućio je sanaciju nekoliko ključnih nerazvrstanih cesta na području općine.

Nerazvrstane ceste koje su obuhvaćene ovim projektom i za koje su dodijeljena bespovratna financijska sredstva su:

– Vrbica – nastavak LC 37044  (Iznos: 62.768,35 €)

– Vinogradska II (Krupski brijeg)  (Iznos: 29.095,71 €)

– Paulovac – odvojak 2 (Iznos: 24.250,12 €)

– LC37044 – Vrbica (Iznos: 51.071,80 €)

– LC37044 – dionica Vrbica (Ulica Matije Gupca)** (Iznos: 40.903,28 €)

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije putem Fonda solidarnosti EU, a provedbu financijskog doprinosa nadgledalo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ovaj uspješan projekt svakako će doprinijeti unaprjeđenju cestovne infrastrukture u Općini Veliko Trojstvo i boljem životu njezinih stanovnika.