Općina Velika Pisanica raspisala je javni poziv redovnim i izvanrednim studentima s područja općine Velika Pisanica u svrhu dodjele jednokratne novčane pomoći.
Visina jednokratne novčane pomoći odredit će se prema broju prijavljenih studenata s područja općine i financijskim sredstvima u proračunu.
Pravo na dobivanje jednokratne novčane pomoći ostvaruju studenti koji su upisani kao redovni ili izvanredni studenti u akademskoj godini 2023./2024., imaju prebivalište na području općine Velika Pisanica te da student, odnosno obitelj studenta nema nepodmirenih obveza prema Općini Velika Pisanica po bilo kojem osnovu.
Studenti koji ispunjavaju uvjete mogu na popisanom obrascu dostaviti prijavnicu za dodjelu jednokratne novčane pomoći do 23. listopada 2023. godine na adresu Općina Velika Pisanica, Trg hrvatskih branitelja 3, 43 271 Velika Pisanica ili putem elektroničke pošte na info@velika-pisanica.hr
Uz obrazac za dodjelu jednokratne novčane pomoći studenti su dužni priložiti uvjerenje o redovnom upisu u akademsku godinu 2023./2024. kao redovni ili izvanredni studenti, presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu, presliku kartice tekućeg računa, žiro-računa ili štedne knjižice sa vidljivim brojem računa i izjavu o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć nemaju studenti koji su u akademskoj godini 2023./2024. ponovno upisali istu akademsku godinu.