Korisnici stipendije mogu biti polaznici studijskog programa Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, redovni/izvanredni studenti preddiplomskog studija i redovni/izvanredni studenti diplomskog studija.

Pravo na stipendiju Općine Ivanska za deficitarna zanimanja imaju studenti koji ispunjavaju uvjete da su državljani Republike Hrvatske, imaju prebivalište na području Općine Ivanska u trenutku objave natječaja za dodjelu stipendija i da nisu korisnici druge stipendije ili novčane potpore za potrebe školovanja. Stipendija se dodjeljuje za akademsku godinu 2023./2024., za razdoblje od 01. listopada 2023. godine do 30. lipnja 2024. godine, a studenti koji ostvare pravo, stipendiju mogu nastaviti koristiti i u sljedećoj akademskoj godini uz uvjet ostvarenja svih upisanih ECTS bodova u tekućoj akademskoj godini. Najviši pojedinačni mjesečni iznos stipendije može biti 150,00 eura, no točan iznos će posebnom odlukom utvrditi Općinski načelnik nakon dovršetka natječaja i utvrđenja točnog broja studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju. Svi detalji Natječaja nalaze se na mrežnoj stranici Općine Ivanska.