Općina Rovišće obavještava sve redovite studente fakulteta i visokih škola s područja općine, da kao i svake godine iz općinskog proračuna dodjeljuje jednokratnu i bespovratnu novčanu pomoć.

Pozivaju se redoviti studenti upisani u akademsku godinu 2023./2024. na fakultetima i visokim školama koji imaju prebivalište na području Općine Rovišće da podnesu prijavu. Rok za podnošenje prijave je do 24. listopada 2023. godine.

Prijava sa traženom dokumentacijom može se dostaviti pismenim putem u Jedinstveni upravni odjel Općine Rovišće ili popunjavanjem online obrasca na službenoj web stranici Općine Rovišće.

Sve informacije o uvjetima kao i obrasci dostupni su na mrežnoj stranici Općine Rovišće