Općina Štefanje obavještava sve mještane s područja Općine da je u tijeku podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava za isplatu božićnice umirovljenicima i osobama koje ostvaruju pravo na nacionalnu naknadu u 2023.g.
Pravo na podnošenje zahtjeva imaju oni koji imaju iznos mirovine – nacionalne naknade do 200,00 eura. Zahtjevi se podnose od 01. listopada do 10. prosinca 2023.g. Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti na Internet stranicama Općine Štefanje ili u Općini Štefanje svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.