Općina Dubrava i ove godine, Odlukom Općinskog vijeća Općine Dubrava, nastavlja sa sufinanciranjem smještaja i prehrane učenika srednjih škola smještenim u učeničkim domovima u iznosu od 20,00 eura mjesečno.

Prijave teku od 06. listopada (petak)  pa sve do 31. listopada (utorak), a sve informacije mogu se pronaći na web stranici Općine Dubrava.”

https://www.opcina-dubrava.hr/915-sufinanciranje-dijela-troskova-smjestaja-i-prehrane-u-ucenickim-domovima-skolska-godina-2023-2024