Općina Farkaševac doživjela je pravu građevinsku eksploziju ovog tjedna, jer će do kraja tjedna istovremeno biti otvoreno čak 34 gradilišta! Ovaj niz projekata obuhvaća različite infrastrukturne i komunalne radove, što će zasigurno značiti značajan napredak za lokalnu zajednicu.

Neki od ključnih projekata uključuju uređenje okoliša Dječjeg vrtića Crvenkapica Farkaševac, hidroizolaciju društvenog doma u Brezinama te izgradnju ograde oko mjesnog groblja u Kabalu. Također, planira se uređenje hortikulture u više naselja, uključujući Mačke, Žabnicu, Donji Markovac, Prašćevac i Farkaševac.

Osim toga, asfaltirat će se i proširiti nekoliko nerazvrstanih cesta u Kablu i Farkaševcu, a bit će izvršena sanacija raskrižja u Ivančanima. Također, planira se uređenje parkirališta ispred društvenih domova i mjesnih groblja u Donjem Markovcu, donjem i gornjem Bolču i Kablu.

Ovi projekti obuhvaćaju širok spektar, od sportskih sadržaja poput uređenja nogometnog igrališta i svlačionica, izgradnju septičke odvodnje društvenog doma te izradu kuhinja u nekoliko društvenih domova. Također, planiraju se radovi na izgradnji ograda oko raspela u Majuru i Žabnici.

U radove je uključena i sanacija županijskih i lokalnih cesta, čime će se poboljšati kvaliteta prometne povezanosti u ovom području.

Kao dodatak svemu tome, planira se izgradnja dječjih igrališta u Brezinama, Donjem Bolču i Žabnici, što će pridonijeti boljim uvjetima za igru i zabavu najmlađih stanovnika općine.

Svi navedeni projekti svakako su pozitivan korak prema daljnjem razvoju Općine Farkaševac.