Kako bi se potaknuo razvoj poljoprivrede na garešničkom području Gradsko vijeće Grada Garešnice donijelo je Program mjera za razvoj poljoprivrede za razdoblje od 2023. do 2027. godine. Njime su utvrđene aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Garešnica dodjeljivati potpore male vrijednosti kao i kriteriji te postupak njihove dodjele, s tim da potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz gradskog proračuna.

Programom je predviđeno da će u tom razdoblju Grad Garešnica dodjeljivati potpore za edukaciju i stručno osposobljavanje poljoprivrednika, za izradu dokumentacije potrebne za prijavu za ostvarivanje bespovratnih sredstava, za osjemenjivanje stoke, izgradnju navodnjavanja, za razvoj voćarstva, vinogradarstva i povrtlarstva, za zaštitu nasada i stoke od divljači, za informatičko osposobljavanje poljoprivrednika, za osiguranje usjeva i trajnih nasada, ali i potpore za sudjelovanje na sajmovima, kupnju zemljišta u Poduzetničkoj zoni Kapelica i oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa.

Više u novom broju 043 Bjelovarsko-bilogorskog vjesnika