U petak 29. rujna održana je 17. sjednice Općinskog vijeća Općine Ivanska. Vijećnici su jednoglasno usvojili Odluku o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ivanska za 2023. godinu.

– U prvoj polovici ove godine općina Ivanska je ostvarila 981.275,53 eura prihoda, a rashodi su iznosili 730.101,31 euro. Tu imamo višak od 251 tisuće eura. Kad se od tog viška oduzme povrat po godišnjoj prijavi poreza na dohodak i manjak iz prethodne godine, u istom razdoblju općina Ivanska je poslovala s viškom od 170.500 eura, kazala je pročelnica Nikolina Pavlović.

Vijećnici su donijeli izmijenjenu Odluku o dodijeli stipendija studentima deficitarnih zanimanja na području Općine Ivanska. Ova odluka, prvotno donesena 2021. godine, pretrpjela je izmjene kako bi se potaknulo mlade s tog područja na školovanje za odgojitelje.
Iznos predviđen u proračunu za stipendije iznosi 6.636,00 eura, a mjesečni iznos stipendije po korisniku iznosi 150 eura.

Najvažnija promjena u ovoj izmijenjenoj odluci je vezana uz prebivalište studenata. Prethodno je bilo zahtijevano da studenti imaju prebivalište na području općine Ivanska godinu dana prije raspisivanja natječaja. Sada se zahtjev promijenio te studenti moraju imati prebivalište na području općine Ivanska u trenutku raspisivanja natječaja.

Osim toga, ranije je bilo određeno da obveza prestaje ako osoba provede dva mjeseca na Zavodu za zapošljavanje. Sada je nova odredba da obveza prestaje ako korisniku stipendije ne bude ponuđeno zaposlenje u vrtiću Općine Ivanska u roku od dva mjeseca.
Za stipendije se mogu javiti redovni i izvanredni studenti.

Svoje izvješće o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine vijećnicima je prezentirao načelnik Željko Mavrin.

– Uređena je staza do crkve u Gornjoj Petričkoj. Radili smo na uređivanju mjesnih domova za koje smo nabavili trideset novih stolova i klupa. Financirali smo rad udruga, vjerskih zajednica i vatrogastva. Obilježen je Dan Općine Ivanska, Dan sela Babinac i 120. obljetnica rođenja Đure Sudete. Kao i svake godine, sufinancira se boravak djece u dječjem vrtiću. Isplaćene su naknade za novorođenčad. Izdvojili smo sredstva za studente, prijevoz učenika srednjih škola, a dodijeljene su i pomoći socijalno ugroženim osobama. Što se tiče projekata od strane Ministarstava regionalnog razvoja i fondova EU, odobren nam je projekt rekonstrukcije mjesnog doma u Križicu, za što nam je dodijeljeno 25 tisuća eura. Realizacija ove rekonstrukcije je pri kraju. Od strane Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva te državne imovine za projekt rekonstrukcije dijela nerazvrstane ceste Rastovac dobili smo sredstva u iznosu od 35.160 eura, kazao je Mavrin.

Na 17. sjednici Općinskog vijeća Općine Ivanska donesena je Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ivanska.

Odluka predviđa zakup poljoprivrednog zemljišta na rok od dvadeset pet godina za trajne nasade, dok će za sve ostale vrste proizvodnje biti dostupno na rok od 15 godina.

Na rok do pet godina s mogućnošću produljenja daje se u zakup poljoprivredno zemljište koje se ne nalazi u izvanknjižnom vlasništvu države. Maksimalna površina koja će biti dostupna za zakup pojedinoj fizičkoj ili pravnoj osobi iznosit će 25 hektara. Također, utvrđena je i jamčevina u iznosu od 10 posto visine početne zakupnine.

Tekst Javnog natječaja bit će objavljen na mrežnoj stranici Općine Ivanska i na stranici Ministarstva poljoprivrede. Javni natječaj trajat će 30 dana. Ukupna površina dostupna u ovom natječaju za zakup na rok od 25 ili 15 godina iznosi 167 hektara, a sveukupna početna zakupnina iznosi 8.400 eura.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom vjesniku, nakon čega će Općina Ivanska organizirati edukacije za poljoprivrednike.

Na ovim edukacijama će se poljoprivrednicima pružiti detaljne informacije o tome što trebaju prikupiti kako bi se mogli javiti na natječaj te koja su prava prvenstva.