U ponedjeljak 2. listopada  počinju radovi na uređenju prostora Opće/obiteljske medicine u Bjelovaru, na adresi Antuna Mihanovića 8 ( OB Bjelovar ).

Do završetka uređenja prostora, sljedeće ordinacije premještene su u prostor bivše transfuzije (prethodno „kožna” ambulanta) koja se nalazi preko puta ginekoloških ordinacije u 0B 8jelovar:

dr. med. Valentina Bačak Pećina,

dr. med. Jasna Šveda Breškić,

dr. med. Jasna Šigir Lovrić,

dr. med. Judita Hunjet,

dr. med. Sara Akšan

TBN 9998233 ( bivši tim Gradiček Gout)

Do završetka uređenja prostora, sljedeće ordinacije premještene su u ordinacije kod SIRELE na lokaciji Velike Sredice 11, Bjelovar:

dr. med. Valentina Kujundžić

dr. med. Zdenka Pavlović Bukvić

dr. med. Ljiljana Vidović

Do završetka uređenja prostora, ordinacija dr. med. Senka Malvić Petak premještena je u ordinaciju dr. Ljiljane Runjić na Dječjem dispanzeru ( prvi ulaz).