U cilju podizanja društvene svijesti o ključnoj važnosti zaštite okoliša i prilagodbe poljoprivrede klimatskim promjenama, Udruga “Zadovoljna žena” s partnerom, Općinom Velika Pisanica provodi projekt nazvan “AGROKLIMA” usmjeren na informativnu edukaciju poljoprivrednika putem e-modula. Cilj je upozoriti poljoprivrednike na važnost prilagodbe klimatskim promjenama kako bi se zaštitile poljoprivredne kulture, potaknula ekološka proizvodnja te istražile ekološke strategije za suzbijanje nametnika i bolesti koje ugrožavaju poljoprivredne proizvode.

Opći cilj projekta je podizanje društvene svijesti o važnosti prilagodbe klimatskim promjenama u poljoprivredi u skladu s zakonodavnim okvirom, a posebni cilj postizanje ekološke koristi, poticanje ekološke proizvodnje, očuvanje biološke raznolikosti, zaštita genetskih resursa te razumijevanje utjecaja klimatskih promjena i ljudskog djelovanja na degradaciju tla.Teme koje obuhvaća projekt su podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša, prirode i klimatske prilagodbe, poticanje tranzicije s konvencionalne na ekološku proizvodnju, istraživanje uvjeta okoline i fizioloških odgovora biljaka, te razmatranje ekoloških rješenja za suzbijanje bolesti i štetnika u ekološkoj poljoprivredi.

Izravni korisnici ovog projekta su poljoprivrednici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG-ovi), mladi poljoprivrednici i svi koji žele steći znanje o ekološkoj proizvodnji kako bi se prilagodili budućim klimatskim promjenama koje će utjecati ne samo na poljoprivrednu proizvodnju, već i na društvo u cjelini. Očekuje se sudjelovanje deset korisnika različitih dobnih i spolnih skupina.

Projekt “AGROKLIMA” financiraju Udruga Zadovoljna Žena i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, s ukupnom vrijednošću od 5.303,35 EUR (39.958,11 kuna). Ovaj projekt predstavlja korak prema boljem razumijevanju i primjeni ekoloških principa u poljoprivredi, s ciljem očuvanja okoliša i resursa za buduće generacije.