Grad Bjelovar raspisao je Javni poziv za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina unutar kulturno-povijesne cjeline Grada Bjelovara za 2023. i 2024. godinu.

– Odlučili smo pojačati investicije Grada Bjelovara i sufinanciranje Grada Bjelovara po pitanju obnove starih gradskih pročelja u samoj jezgri grada. Ne govorim tu samo o korzu, nego o svemu onom što spada pod zaštićenu gradsku jezgru i sami centar grada Bjelovara, kazao je gradonačelnik Hrebak.

U tu svrhu, Grad je u Proračunu osigurao iznos od 265.723,00 eura.

– Mislim da je to dovoljno da se pokrenu investicije od preko milijun eura, možda i nešto više, kazao je gradonačelnik.

Cilj svega je očuvanje cjelokupne vizure grada, a posebice vrijednih povijesnih građevina s bogatim dekoracijama i detaljima u starogradskoj jezgri i užem središtu grada.

Za cjelovite Programe koji obuhvaćaju sanaciju i obnovu najmanje svih uličnih pročelja ili krovova građevine troškovi provedbe pojedinog programa sufinancirat će se u iznosu od 50%, a najviše u iznosu od 30.000,00 EUR po pojedinoj građevini, za radove na sanaciji i obnovi pročelja ili krovova građevina. U slučaju djelomične sanacije i obnove uličnih pročelja ili krova, odnosno sanacije i obnove dvorišnog dijela pročelja ili krova, troškovi provedbe pojedinog Programa sufinancirat će se u 50% iznosu, a najviše u iznosu od 15.000,00 EUR po pojedinoj građevini.

 
Kulturno-povijesna cjelina Grada Bjelovara

Prijavu za sufinanciranje Programa može podnijeti vlasnik/suvlasnik, korisnik (zakupnik ili najmoprimac) građevine uz pisanu suglasnost vlasnika/suvlasnika ili fizička/pravna osoba koja upravlja građevinom, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Javni poziv raspisan je danas i trajat će do 1. prosinca. Prijavnice su na web stranici Grada Bjelovara.

Prilikom odobravanja sredstava, povjerenstvo će bodovati prijave prema propisanim kriterijima. Znači, ne radi se o najbržem prstu, nego je bodovanje i rang lista po kriterijima koji su u pravilniku. Povjerenstvo je sastavljeno od predstavnika Grada Bjelovara, Konzervatorskog odjela u Bjelovaru, Ministarstva kulture, predstavnika Muzeja grada Bjelovara i predstavnika struke, odnosno građevinske, arhitektonske i tržišta nekretnina.

– Mi smo spremni za sve projekte koji će biti prijavljeni osigurati dodatna sredstva da apsolutno svaki projekt sukladno ovom pravilniku koji se javi može proći, istaknuo je Hrebak.