U Zrinskom Topolovcu pri samome kraju je realizacija projekta „Modernizacija nerazvrstane ceste u Općini Zrinski Topolovac-faza III.“.

U ovoj fazi asfaltirane su dionice cesta prema crkvi u Zrinskom Topolovcu, Brezovac 1, Brezovac 2 i Jerešin.

Vrijednost projekta iznosi 140.413,14 eura, a sufinanciran je od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine sa 15.926,74 eura.