Gradska knjižnica „Petar Preradović“ Bjelovar s partnerom, Gradom Bjelovarom, provela je projekt „Moja putujuća knjižnica“ vrijedan 248.183,69 € kojim je nabavljeno novo vozilo bibliobusne službe i pripadajuća oprema te provedbe tri aktivnosti za različite vrste korisnika na ruralnim područjima – „Teta, pročitaj i moju!“, „Otputujmo u priču!“ i „Učimo zajedno od 3 do 103!“, namijenjene djeci i osobama starijima od 54 godine. Valja napomenuti kako je projekt s 210.956,14 € ili 85% sufinancirala EU, a Ministarstvo kulture i medija s 37.227,55 € ili 15%.

– U prethodne dvije godine prošli smo dug i zahtjevan put od javne nabave do preuzimanja novog vozila i stavljanja u pogon kako bi neometano nastavili sa svojom misijom pružanja kvalitetnih usluga i programa s ciljem zadovoljavanja informacijskih obrazovnih, kulturnih, društvenih i rekreacijskih potreba svih naših korisnika, pa tako i onih u ruralnim krajevima kojima je dolazak bibliobusa ponekad i jedini susret kulturom. Novo vozilo omogućilo je i veći broj dana provedenih na terenu te su otvorena tri nova bibliobusna stajališta u dječjim vrtićima u Velikom Trojstvu i Gudovcu te igraonici Općine Velika Pisanica. Ova činjenica govori da smo ozbiljni kada govorimo o održivosti koja uključuje i širenje bibliobusne djelatnosti, i to prije svega zahvaljujući kolegama knjižničarima koji rade na terenu u zahtjevnim uvjetima,  voditeljici Službe Draženi Rajs i vozaču i knjižničarskoj tehničaru Igoru Ivekoviću Zahvaljujemo i osnivaču knjižnice Gradu Bjelovaru koji izdvaja značajna sredstva za neometan rad službe, kazala je ravnateljica knjižnice Vjeruška Štivić na završnoj konferenciji projekta.

Na završetku uspješnog projekta čestitao je zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić koji je dodao kako je dobro što knjižnica i dalje održava bibliobusnu službu i što je prisutna u ruralnim krajevima.

– Grad Bjelovar je okrenut europskim i nacionalnim fondovima, tim više i ova inicijativa Knjižnice naišla je na plodno tlo. Ova bespovratna sredstva koja smo dobili i u koja je uložen silan trud i rad djelatnika Gradske knjižnice zajedno s partnerima, samo mogu reći, hvala vam na tome. Hvala na suradnji i uvjeren sam u nastavak buduće uspješne suradnje, rekao je Brajdić.

– Naš bibliobus posjećuje u gradu Bjelovaru 18 stajališta, a u okolnim općinama 28.  Htjela bih se ovim putem još jednom zahvaliti svima koji su predano radili na ovom projektu te smo došli do cilja i napokon imamo to novo vozilo. Također bih se zahvalila našim divnim pedagoškim djelatnicima iz vrtića i škola, jer bez njihovog angažmana i predanosti knjizi i pisanoj riječi sigurno ne bismo bili toliko uspješni, zaključila je voditeljica bibliobusne službe Dražena Rajsz.