U Čazmi će se u petak 15. rujna bogatim programom obilježiti 60. obljetnica smrti istaknutog hrvatskog književnika Slavka Kolara (1891. – 1963.).

U Gradskoj knjižnici Slavka Kolara Čazma u 10 sati održat će se kolokvij „Slavko Kolar i njegovo vrijeme“, na kojem ćepetero izlagača predstaviti različite aspekte piščeva života i rada te njihovo nasljeđe. Domagoj Brozović govorit će o Kolaru u kontekstu dječje književnosti, Mario Kolar o inozemnoj recepciji njegova stvaralaštva, Slađan Lipovec o 11 godina satiričnog pripovijedanja u Čazmi na Kolarovu tragu, Jadranka Kruljac Sever o čazmanskim motivima u Kolarovu opusu te Božica Brkan o svojoj i Kolarovoj noveli i drami „Svoga tijela gospodar“. Kolokvij će moderirati ravnateljica Gradske knjižnice Vinka Jelić-Balta.

U 12 sati održat će se predstavljanje „Izabranih djela“Slavka Kolara, koja su objavljena u sklopu prestižne biblioteke „Stoljeća hrvatske književnosti“ Matice hrvatske. Knjigu će predstaviti priređivač Mario Kolar i recenzentica Suzana Coha.

Program završava u 13 sati, kada će Osnovna škola „Slavko Kolar“ iz Kravarskog i Udruga „Pet plus“ iz Zagreba predstaviti projekt „Novi Kolarovi junaci“.

Organizator programa je Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma, uz potporu Ministarstva kulture i medija RH i  Grada Čazme.