U Bjelovaru je započela modernizacija javne rasvjete prilikom koje će se zamijeniti oko 4 tisuće svjetiljki. Grad Bjelovar ovaj projekt će stajati 1.436.840,05 €.

Montaža prvih svjetiljki započela je u Ulici Put žrtvama u Lugu, a izvođač radova je tvrtka Pametna energija.

Gradonačelnik Grada Bjelovara Dario Hrebak izrazio je zadovoljstvo ovim projektom, naglašavajući da će modernizacija donijeti brojne koristi.

– Grad diže kredit na deset godina koji se zove zeleni energetski kredit. Kamata iznosi 0,25 posto. Štede se doslovno milijuni eura građana upravo na toj zamjeni rasvjete. Naravno, smanjit će se i emisija CO2 i svjetlosno onečišćenje. Jednostavno, smanjit će se energija koja je potrebna sada u ovom trenutku da bi javna rasvjeta na području Grada Bjelovara funkcionirala. Dobit ćemo bolju, moderniju, efikasniju javnu rasvjetu, štedljivu i manje će onečišćivati, a ono što je najvažnije, štedjet će se novci poreznih obveznika Grada Bjelovara, te će se uštede mjeriti u milijunima eura, kazao je Hrebak i dodao kako je sretan što je tvrtka ‘Pametna energija’, koja je dobila posao i koja daje lampe, uzela lokalnog izvođača radova, bjelovarsku tvrtku Rotor, koja montira nove svjetiljke.

Marko Perlić, inženjer u tvrtki ‘Pametna energija’, istaknuo je kako su svjetiljke hrvatske proizvodnje.

– Te su svjetiljke pametne u smislu ne samo hardverski usmjerenih optika, da nema rasipanja svjetla po okolnim površinama, nego se svjetlo koncentrira na same prometnice. U noćnim satima iza ponoći, kada je smanjen intenzitet prometa, dodatno se reduciraju na režime koje je projektantska kuća definirala kako bi se postigle još dodatne uštede električne energije, kazao je Perlić.