Portal gradonacelnik.hr, koji redovito donosi različite analize lokalnih samouprava u Hrvatskoj, temeljenu na podacima Državnoga zavoda za statistiku objavio je novu i to o prirodnom prirastu za prošlu godinu. Naime, prema podacima DZS-a lani je odnosu na 2021. broj živorođene djece pao za 76,2 posto, odnosno rođeno je 2625 djece manje.

U istraživanju, odnosno analizi podataka DZS-a, istaknulo se i Grubišno Polje. Naime, iako je prirodni prirast i u tom gradu, kao i nažalost u većini lokalnih samouprava u Hrvatskoj, negativan jer je rođeno 67, a umrlo 112 osoba, ipak je na prvome mjestu na ljestvici broja rođenih na 1000 stanovnika. Naime, podaci govore da je Grubišno Polje u prošloj godini imalo 12,5 rođenih na 1000 stanovnika. Slijede Dugo Selo, Nin, Pregrada, Imotski, Biograd na Moru, Otok i Gospić, kojima je indeks u toj kategoriji u rasponu od 11,9 do 11. Na ljestvici deset najboljih, još su i Vis i Mursko Središće s 10,9 rođenih na 1000 stanovnika.

Više pročitajte u 162. izdanju 043 Bjelovarsko-bilogorskog vjesnika, koji izlazi 7. rujna