U Farkaševcu su započeli radovi na obnovi prometnice koja spaja Farkaševac i Kabal. Izvođenje radova će, međutim, povremeno zaustaviti promet duž spomenute dionice. Cilj radova je proširenje prometnice sa sadašnjih 3,6 metara na prostranih 5,2 metra, što će značajno poboljšati prometnu protočnost i sigurnost vozača. Sveukupno, sanirat će se dionica dugička 2 kilometra. Financiranje ovog projekta omogućila je Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije.

– Nakon završetka proširenja i sanacije dionice od Farkaševca do Kabla, krenut ćemo s daljnjim radovima na prometnicama unutar općine. Ove intervencije bit će usmjerene na sanaciju prometnica koji su pretrpjeli oštećenja uslijed ranijih radova na vodoopskrbnom sustavu, izjavio je načelnik Copak.

Paralelno s obnovom prometnica, intenzivno se radi i na izgradnji vodoopskrbnog sustava unutar općine. Prva faza izgradnje vodoopskrbnog sustava je završena, a preostali koraci uključuju tlačne probe i sanaciju. Sljedeće godine će početi druga faza izgradnje, koja će obuhvatiti naselja Majur, Ivančane, Žabnicu i dio Farkaševca.

Copak  je naglasio da su svi zainteresirani mještani pozvani da se prijave za priključke putem Ispostave vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije u Vrbovcu.