Komunalni redar Milan Grgić

U nastojanju da postignu efikasniju suradnju i racionalnije troškove, Općine Štefanje i Ivanska donijele su odluku o dijeljenju komunalnog redara. Općina Štefanje već dugi niz godina nije imala svog komunalnog redara, stoga je Općina Ivanska, koja već ima uspostavljenog redara, ponudila pomoć kako bi se taj nedostatak riješio.

Na nedavnoj sjednici Općinskog vijeća Općine Ivanska, vijećnici su jednoglasno podržali sporazum o zajedničkom obavljanju komunalnih poslova iz samoupravnog djelokruga putem zajedničkog komunalnog redara. Ova inicijativa seže u skladu s preporukom Vlade Republike Hrvatske da lokalne samouprave udruže snage radi bolje organizacije poslova.

Načelnik Općine Ivanska, Željko Mavrin, ističe da će sporazum biti sufinanciran od strane Ministarstva financija te da ovakav korak odražava suštinske smjernice koje potiče Vlada, kao što je funkcionalno povezivanje općina.

– Ovaj sporazum s Općinom Štefanje će biti sufinanciran od strane Ministarstva financija. Ovo je na pragu onoga što se predlagalo u pogledu funkcionalnog spajanja općina. Tko može pomoći nekome drugome, to i napravi. Pa će tako naš komunalni redar, najvjerojatnije jedan radni dan ili po potrebi više, provesti na području Općine Štefanje, rekao je Mavrin.

Ovaj potez nije samo primjer suradnje između dviju općina, već i praktičan odgovor na poticaje države za funkcionalno udruživanje. Kako ističe načelnik Općine Štefanje Silvestar Štefović, takva sinergija omogućava dijeljenje resursa i smanjenje troškova. Osim toga, država će pružiti financijsku potporu kroz subvencije za plaću komunalnog redara.

– S obzirom da država potiče funkcionalno spajanje općina, odnosno da neke službenike možemo koristiti kao zajedničke, možemo neke druge stvari zajednički osigurati. Tako smo, nakon što smo proveli uspješan zajednički projekt “Zaželi”, odlučili koristiti jednog službenika za dvije općine. Smatramo da je to optimalno i da će smanjiti troškove. Država će nam pomoći i kroz poticaje za sufinanciranje plaće. Općina Štefanje trenutno nema redara, dok Ivanska ima. Na ovaj način ćemo koristiti jednu osobu za dvije općine, smanjujući troškove i sebi i Općini Ivanska. Također, osigurat ćemo poticaje za to. Mislim da je ovo optimalno rješenje za naše potrebe,kazao je načelnik Općine Štefanje Silvestar Štefović.

Suradnja između Općine Štefanje i Ivanske ne staje samo na ovom području. Planiraju se daljnji koraci, uključujući udruživanje u Turističku zajednicu zajedno s Općinom Berek.

– U planu je udruživanje Općine Ivanska u Turističku zajednicu zajedno s nama i općinom Berek, što je još jedan vid suradnje. Uskoro će krenuti i novi program projekta “Zaželi”. Vjerujem da ćemo se tu ponovno naći zajednički jezik. Možda ćemo ponovno ostvariti suradnju i na tom području, a vidjet ćemo i možda neke druge stvari koje su pred nama u budućnosti. Možda čak i neka zajednička suradnja u vidu komunalnih poduzeća i slično. Vidjet ćemo što nam budućnost nosi, ali u svakom slučaju mislim da smo susjedi i da trebamo surađivati jer je sve manje ljudi, a potreba za međusobnom suradnjom općina sve više raste, dodao je Štefović.