Državni zavod za statistiku izvijestio je o prosječnim plaćama zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske za lipanj 2023. godine. Prema objavljenim podacima, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome iznosila je 1 150 eura. Ovo predstavlja povećanje od 1,5% u nominalnom i 0,6% u realnom smislu u odnosu na svibanj 2023.

U istom razdoblju, prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome bila je 1 590 eura, što označava nominalni porast od 1,8% i realni porast od 0,9% u usporedbi sa svibnjem 2023.

Istaknute su i najviše i najniže prosječne mjesečne plaće po djelatnostima. Najviša prosječna mjesečna neto plaća za lipanj 2023. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, dosegnuvši iznos od 1 943 eura. Nasuprot tome, najniža prosječna mjesečna neto plaća zabilježena je u djelatnosti Proizvodnja odjeće, s iznosom od 742 eura.

Slično, najviša prosječna mjesečna bruto plaća bila je u sektoru Zračni prijevoz, iznosivši 2 829 eura, dok je najniža bruto plaća evidentirana u djelatnosti Proizvodnja odjeće, s iznosom od 969 eura.

Analiza plaća također pokazuje da je u lipnju 2023. godine prosječno radno vrijeme bilo manje za 4,4% u odnosu na prethodni mjesec, sa 175 plaćenih radnih sati. Djelatnost Vodni prijevoz istakla se najvećim brojem plaćenih sati (183), dok je Djelatnost socijalne skrbi bez smještaja imala najmanji broj plaćenih sati (151).

Medijalna neto plaća za lipanj 2023. iznosila je 991 euro, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 327 eura.

Ovi statistički podaci pružaju uvid u dinamiku i promjene prosječnih plaća zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske tijekom lipnja 2023. godine. Detaljnije informacije mogu se pronaći na službenoj web stranici Državnog zavoda za statistiku.