Iz Fonda solidarnosti EU Grad Daruvar je dobio 124.952,60 eura bespovratnih sredstava s kojima će pokriti troškove uređenja nogostupa u Ulici Petra Svačića, zatim troškove sanacije nogostupa u Ulici Krste Frankopana kao i troškove izgradnje mosta preko vodotoka u Ljudevit Selu.

-Riječ je o gotovo milijun kuna  bespovratnih sredstava koje smo dobili apliciranjem na projekt. tako da nam se sada otvara prostor za nova ulaganja u gradsku infrastrukturu, a sve kako bi se kontinuirano podizala kvaliteta života građana Grada Daruvara – rekao je gradonačelnik Damir Lneniček.

Više u novom broju 043 Bjelovarsko-bilogorskog vjesnika.