Brojni gradovi i općine su donijeli odluku kojom se u svrhu promidžbeno – turističkih aktivnosti 15. kolovoza proglašavaju sajamskim danima na njihovom području te su tako omogućili prigodnu prodaju na kioscima, štandovima i sličnim objektima kao dio sajamskih događanja. Njima se produžila i Općina Nova Rača u kojoj je Marijansko svetište koje ima stoljetnu tradiciju mjesta jednog od većih okupljanja u znak štovanja Djevice Marije.

Ovogodišnji blagdan Velike Gospe u Novoj Rači bit će obogaćen dodatnim sadržajem zahvaljujući donesenoj odluci. Hodočasnici će imati priliku posjetiti štandove s tradicijskim obrtima te obaviti kupovinu raznovrsnih proizvoda. Ovaj potez ne samo da će omogućiti poduzetnicima da ostvare dodatne prihode, već će također omogućiti da se nastavi tradicija prodaje i kupovine na raznim štandovima.