Iako je sezona godišnjih odmora vijećnici Općinskog vijeća Općine Ivanska sinoć su se okupili na 16. sjednici Općinskog vijeća kako bi usvojili nekoliko važnih odluka. Na sjednici nisu bili prisutni oporbeni vijećnici iz redova HDZ-a, no bez obzira na to, u aktualnom satu aktivni su bili vijećnici većine koji su komunalnom redaru i općinskom načelniku postavili nekoliko pitanja komunalne tematike koja su se većinom odnosila na uređenje putnih kanala i nasipavanje kamena, a svima je zajedničko da će biti riješena nakon sezone godišnjih odmora. U nastavku sjednice usvojene su odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Ivanska za 2022. godinu te I. Izmjena i dopuna Proračuna za 2023. godinu koji je povećan za tridesetak tisuća eura, u prvom redu zbog neplaniranih troškova za manjinske izbore, geodetske izmjere i još nekoliko manjih stavki koje nisu bile planirane tijekom izrade ovogodišnjeg proračuna. Proračun nakon prvog rebalansa iznosi 3,7 milijuna eura.


Nakon što na prošloj sjednici vijeća nije donesena Odluka o Zahtjevu za jednokratnu financijsku pomoć koju je uputila Anđela Grzelja iz Stare Ploščice koja je imala štetu od požara, na ovoj sjednici su vijećnici nakon što je od oštećenice dostavljena dokumentacija o šteti odlučeno da joj se pomogne s tisuću eura.
Vijećnici su usvojili Odluke o izmjenama Odluka o imenovanju Odbora za financije i Proračun i imenovanju Povjerenstva za Statut i Poslovnik. Do promjena je došlo zbog ostavke nekadašnjeg predsjednika Vijeća Darka Turkovića te je umjesto njega u Odbor za financije i Proračun imenovana nova predsjednica vijeća Mirela Rovišćanec, a u Povjerenstvo za Statut i Poslovnik izabrana je Emanuela Samardžija.

Općina Ivanska ulazi u Turističku zajednicu područja „Garić“

Jedna od važnijih odluka koje su donesene na sjednici je Odluka o sklapanju sporazuma o zajedničkoj suradnji na utemeljenju Turističke zajednice područja „Garić“. Naime, iako je postojala mogućnost da se Općina Ivanska priključi bjelovarskoj Turističkoj zajednici, načelnik Željko Mavrin je nakon molbi načelnika susjednih općina Berek i Štefanje predložio da se turistički razvitak pokuša ostvariti sa susjednim općinama u sklopu Turističke zajednice područja „Garić“.

Načelnik Željko Mavrin

– Moj uvjet je bio da ukoliko se realiziraju sredstva nakon početka rada ove Turističke zajednice kroz razne natječaje dijele jednako na sve tri općine. Dakako da očekujem da se zaposli i stručna osoba koja bi vodila Zajednicu jer jedino tako ona ima nekakvog smisla, kazao je načelnik Mavrin.

Komunalni redar Milan Grgić radit će i na području Štefanja

Komunalni redar Milan Grgić

Isto tako na sjednici vijećnici su usvojili još jednu važnu odluku, a kako je načelnik Mavrin pojasnio, ona je na tragu onoga što je Vlada RH predložila jedinicama lokalne samouprave, da zajednički organiziraju neke poslove. Uskoro će tako komunalni redar Općine Ivanska Milan Grgić jednom tjedno raditi na području Općine Štefanje.

– Ovaj sporazum s Općinom Štefanje će biti sufinanciran od strane Ministarstva financija. Ovo je na pragu onoga što se predlagalo u pogledu funkcionalnog spajanja općina, da tko može pomoći nekome drugome to i napravi, pa će tako naš komunalni redar, najvjerojatnije jedan radni dan ili po potrebi više, provesti na području Općine Štefanje, rekao je Mavrin.