Pjevačka skupina Hrvatske čitaonice Hercegovac nedavno je gostovala u Goričanu na Festivalu plesa, pjesme i glume u organizaciji KUD-a Goričan, a u okviru obilježavanja Dana općine Goričan.

Suradnja je nastala na folklornim večerima u Palešniku, naselju u sastavu Općine Hercegovac, na kojima je nastupao i KUD Goričan. Djevojke su otpjevale 4 pjesme i to: Visoka je gora, Vuprem oči, Čula jesam i Ovce čuva Marica, a glazbeno ih je na gitari popratio Petr Lacina.

Više čitajte u novom broju 043 Bjelovarsko-bilogorskog vjesnika.