Kako bi se povećao kapacitet gradskog odlagališta otpada Johovača u Velikoj Mlinskoj, kojeg osim Grada Garešnice koriste i općine Hercegovac, Berek i Velika Trnovitica, to će se odlagalište rekonstruirati u nekoliko faza. Cilj je produžiti njegov vijek i osigurati daljnje odlaganje otpada na Johovači sve dok se ne otvori regionalni centar za gospodarenje otpadom.

– Završili smo projekt rekonstrukcije i ishodili građevinsku dozvolu za taj posao kojeg ćemo obaviti u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i uz potporu Fonda zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Prva faza vrijedna je oko dva milijuna eura, Fond će osigurati 60 posto iznosa, a ostatak Grad Garešnica i naše tri općine – rekao nam je Dražen Bengez, direktor garešničkog Komunalca, tvrtke koji upravlja tim odlagalištem otpada, te dodao:

– Izgradit će se jedna nova kazeta, pristupne ceste, ulazno-izlazna zona, oborinski kanal te sabirnik i taložnik vode, sve kako bi zadovoljili zahtjevne standarde kakve takvo odlagalište mora ispunjavati. Time ćemo povećati njegov kapacitet i osigurati daljnje odlaganje otpada kako ne bi morali odvoziti otpad na druga odlagališta što bi onda povećalo troškove, a time i račune za odvoz otpada koje ispostavljamo građanima. Projekt predviđa i nabavu stroja tzv. kompaktora koji je potreban za bolje sabijanje otpada u skladu s europskim normama, a on košta više od 350 tisuća eura – kaže direktor Bengez.

Više u novom broju 043 Bjelovarsko-bilogorskog vjesnika.