Udruga tjelesnih invalida Bjelovar pokrenula je akciju nabave novog kombi vozila s podiznom rampom u koju se uključila i Bjelovarsko-bilogorska županija. Župan Marko Marušić potpisao je ugovor o sufinanciranju s predsjednikom Udruge Tomislavom Novoselom. Bjelovarsko-bilogorska županija je do sada uplatila iznos od 5.304,46 eura za nabavku vozila, a danas su potpisali ugovor za preostali iznos od 7.968,00 eura. Ukupno će osigurati 100.000 kuna, odnosno 13.272,46 eura za novo vozilo. Novo kombi vozilo će biti opremljeno podiznom rampom, što će omogućiti lakše i sigurnije kretanje osobama s invaliditetom. Ovo će vozilo olakšati njihov svakodnevni život. Uz to, Bjelovarsko-bilogorska županija nedavno je potpisala ugovor s HŽ Putničkim prijevozom kojim se osobama s invaliditetom i njihovim pratiteljima s prebivalištem na području županije sufinancira karta za putovanja unutar RH u visini od 50 posto. Udruga tjelesnih invalida Bjelovar izrazila je zahvalnost županu na pomoći te istaknula da im je novo vozilo izuzetno važno jer je njihovo staro vozilo već prešlo više od 500.000 kilometara i često se kvari, što podiže troškove održavanja. Planiraju završiti financijsku konstrukciju kako bi mogli započeti postupak nabave novog vozila. Bjelovarsko-bilogorska županija je također nedavno financijski pomogla HGSS-u Stanici Bjelovar za nabavu novog kombi vozila, a već ranije je pružila pomoć u nabavi tri kombi vozila za potrebe osnovnih škola u području županije.