Foto/VZBBŽ

Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini te zapovijedi glavnog vatrogasnog zapovjednika Republike Hrvatske Slavka Tucakovića, jučer je izvršena dislokacija druge smjene djelatnika JVP Bjelovar, JVP Daruvar, JVP Garešnica i JVP Čazma.

U drugu smjenu dislokacije upućena su dva pripadnika JVP Bjelovar, dva pripadnika JVP Daruvar,  i po jedan pripadnik JVP Garešnica i JVP Čazma. Za potrebe prijevoza i djelovanja u sastavu Intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik upućeno je vatrogasno kombi vozilo JVP Bjelovar.

Izvor: VZ BBŽ