Gradonačelnik Grada Daruvara Damir Lneniček potpisao je Ugovor kojim je – Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je 17.280,00 eura .

Odobrena sredstva iskoristit će se za sufinanciranje troškova stanovanja mladih obitelji i mladih na području Grada Daruvara.

Financijska potpora po korisniku iznosi:

Za mladu obitelj sa djecom: 180,00 EUR (1.356,21 kuna) mjesečno Za mladu osobu i mladu obitelj bez djece: 120,00 EUR (904,14 kuna) mjesečno .

Natječaj za mlade obitelji u dobi  od 18 – 30 godina koje nisu u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici, kao i mladim obiteljima s djecom i mladim obiteljima do 45 godina, uključujući i jednoroditeljske obitelji,raspisati će Grad Daruvar na svojim službenim stranicama.

Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom korisniku:

 Mladoj obitelji sa djecom iznosi 2.160,00 EUR (16.274,52 kuna) u trajanju od 12 mjeseci,

 a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. Mladoj osobi i mladoj obitelji bez djece iznosi 1.440,00 EUR (10.849,68 kuna) u trajanju od 12 mjeseci, a odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2023.   

Više u novom broju 043 Bjelovarsko-bilogorskog vjesnika.