Zahvaljujući prostoru koji su dobili na raspolaganje, Daruvar je prije godinu dana dobio i svoju ispostavu HGSS-a. Do tada su svi članovi ove udruge bili u sklopu bjelovarske .

Što njima znači ovaj novi prostor, kratko nam je pojasnio član HGSS službe Daruvar Igor Hrabrić:

– Mi uglavnom radimo na terenu, tako da ovaj prostor prvenstveno  koristimo kao edukativni centar.  Imamo i jednog stalnog zaposlenika koji svakodnevno ovdje radi. Ostali članovi se barem jednom tjedno ovdje sastanu i tada odradimo trening.

Tako danas , HGSS služba Ispostava Daruvar ima desetak članova od kojih su neki malo više a neki malo manje aktivni . O čemu to ovisi Hrabrić kaže:

– Sve ovisi o našem slobodnom vremenu, jer mi smo svi volonteri.

Ova dobrovoljna i  neprofitna služba okuplja  posebno obučene volontere za sve situacije kod kojih treba primijeniti stručno znanje i opremu za spašavanje. Uz spašavanje nastradalih, najvažniji oblik djelovanja HGSS-a je prevencija nesreća.

Osim spašavanja izgubljenih gljivara, Hrabrić kaže posljednja veća akcija bila je u Čazmi:

– Sve nas je okupilo ono veliko nevrijeme u Čazmi, ali uskačemo kada god je to potrebno.