Općina Štefanje obavještava mještane o mogućnostima za financijsku pomoć u sklopu programa za podršku obrazovanju. Općina nudi jednokratnu pomoć za opremu osnovnoškolske djece za školsku godinu 2023./2024., jednokratnu potporu za srednjoškolce koji su završili školsku godinu 2022./2023. te redovne studente za akademsku godinu 2022./2023.

Zahtjevi za jednokratnu pomoć osnovnoškolskog djeteta mogu se podnijeti do 1. rujna 2023. godine.

Srednjoškolcima s područja Općine Štefanje koji su nedavno završili školsku godinu 2022./2023. na raspolaganju je jednokratna potpora. Zahtjevi za ovu potporu moraju biti podneseni najkasnije do 15. rujna 2023. godine.

Redovni studenti koji studiraju u akademskoj godini 2022./2023. imaju priliku aplicirati za jednokratnu potporu. Zahtjevi se moraju podnijeti najkasnije do 15. listopada 2023. godine.

Detaljne informacije o postupku i potrebna dokumentacija za svaku mjeru može se preuzeti na mrežnoj stranici Općine Štefanje ili u Općini Štefanje svakim radnim danom od 07,00 do 15,00 sati.

Općina Štefanje želi potaknuti i podržati obrazovanje u svojoj zajednici te ovi programi financijske pomoći pružaju mogućnosti za olakšavanje troškova obrazovanja za obitelji s osnovnoškolskom djecom, srednjoškolcima i redovnim studentima.