Općina Veliki Grđevac raspisala je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Općine Veliki Grđevac za 2023. Potpore se mogu dobiti za 4 mjere, Potpora za početnike, Subvencioniranje edukacija, stjecanja novih znanja i vještina, konzultantskih troškova te nastupa na gospodarskim manifestacijama, Subvencioniranje nabave strojeva i opreme te Potpora uslijed nastanka štetnih događaja.

Ukupna sredstva iz proračuna Općine Grđevac za sve četiti mjere iznose 27 tisuća eura, a najizdašnija je ona za nabavu strojeva i opreme za koju je izdvojeno 14 tisuća eura. Naime, Općina će subvencionirati  troškove nabave strojeva i opreme potrebne za obavljanje i unapređenje osnovne djelatnosti u visini do 40% troškova, a najviše 2.000,00 € godišnje po poduzetniku.

Za Potporu za početnike ukupno je izdvojeno 6 tisuća eura, a  maksimalna potpora po poduzetniku početniku je 2 tisuće eura.

Maksimalan iznos potpora za ostale mjere iznose 300 eura godišnje po poduzetniku za subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika, 500 eura za konzultantske troškove, 400 eura za nastupe na gospodarskim manifestacijama, te maksimalno 4 tisuća eura potpore uslijed nastanka štetnih događaja. Svi detalji javnog poziva nalaze se na mrežnim stranicama Općine Veliki Grđevac, a  poziv je otvoren do 30. studenog 2023.