Po 17. puta u ovome mandatu zasjedalo je grubišnopoljsko Gradsko vijeće. Vijećnicima je podastrt godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada za 2022. godinu. Prema njemu prihodi konsolidiranog Proračuna su izvršeni s oko 33.4 milijuna kuna, a rashodi i izdaci s 31.6 milijuna, što daje konsolidirani višak prihoda od oko 1.8 milijuna kuna. S prenesenim manjkom iz 2021. godine u iznosu od oko 2.9 milijuna kuna, manjak za pokriće u sljedećem razdoblju je oko 1.1 milijuna kuna.

Nakon izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture, Plana gradnje komunalnih vodnih građevina, Programa održavanja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba u kulturi, socijalnoj skrbi, sportu i tehničkoj kulturi, Vijeće je donijelo i izmjene i dopune Proračuna Grada za 2023. godinu. Prihodi i primici veći su za 2.400.000 eura te iznose 9.075.000 eura, dok su rashodi povećani za 2.240.000 i iznose 8.925.000 eura. 

Više sa sjednice Gradskog vijeća čitajte u novom broju 043 Bjelovarsko-bilogorskog vjesnika, koji izlazi 6. srpnja